Projekt 2 (P0113)

17.08.2019

ROD Webera i ROD Biała Róża – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych

Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Webera w Centrum Południe oraz ROD Biała Róża na Zaborzu. Współwnioskodawca projektu Leszek Bucki

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0113.
Liczba głosów: 2 211.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 02.08.2016r. została podpisana umowa z terminem realizacji wykonania projektu, uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę do dnia 28.02.2017r. W dniu 15 lutego 2017 r. uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Opracowano i dnia 5 maja 2017 r. złożono w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego dokument „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” będący istotnym dokumentem postępowaniu przetargowym. W dniu 2 czerwca 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ogłoszono przetarg na wybór wykonawców zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na 10 lipca 2017 r. W postępowaniu złożono dwie oferty. W dniu 22.08.2017 r. został wyłoniony wykonawca zadania. Wykonanie zadania zakończono dnia 17 października 2017 r. W dniu 24 października 2017 r. zadanie zostało odebrane.
Informacja wg stanu na dzień 06.11.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
481 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
481 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
318 444,10 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja; bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Północ – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Webera, Botaniczna, Kalinowa

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1262/46, 1690/49, 1771/46, 1548/59

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/05/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
ROD Biała Róża na Zaborzu Północ, ROD Webera w Centrum Południe i Osiedle Wyzwolenia

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Działkowcy ROD Biała Róża na Zaborzu Północ, ROD Webera w Centrum Południe oraz mieszkańcy osiedla Wyzwolenia.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Montaż lamp oświetleniowych:
– 11 latarni solarnych typu Bartek eco grand na ROD Webera na alejce ogrodowej znajdującej się od ul. Webera do ul. Botanicznej,
– 14 latarni hybrydowych solarno – wiatrowych typu żuraw na alejce ogrodowej ROD Webera, która biegnie wzdłuż ulicy Botanicznej i drodze gruntowej równoległej do ul. Dożynkowej,
– 3 latarni hybrydowych solarno – wiatrowych typu Czapla sport przy domu działkowca na ROD Webera,
– 3 latarni hybrydowych solarno – wiatrowych typu Czapla sport przy muszli koncertowej na ROD Biała Róża,
– 7 latarni solarnych typu Bartek eco grand na ROD Biała Róża na alejce ogrodowej od domu działkowca przy ulicy Kalinowej do muszli koncertowej.