Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 18 (P0078)

17.08.2019

Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7 – 9. Numer działki: 1794/52

Oświetlenie chodnika prowadzącego przy ulicy Banachiewicza 7-9 przy Przedszkolu nr 36 za pomocą lampy solarnej dwukulowej typu Bratek

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0078.
Liczba głosów: 114.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało odebrane i zakończone w dniu 30 czerwca 2016 r.
Informacja wg stanu na dzień 08.07.2016 r.

Wartość projektu wg wniosku:
5 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
5 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
4 981,50 zł

Kategoria projektu:
drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Mikołaja Kopernika – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
chodnik łączący ulice Banachiewicza 7, 9, 11

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1784/52

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/15/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
dla mieszkańców Osiedla Mikołaja Kopernika

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla, a także gości poprzez oświetlenie drogi prowadzącej do przystanku autobusowego, Przedszkola nr 36 oraz parkingu strzeżonego.