Projekt 17 (P0011)

17.08.2019

Orlik w Maciejowie – budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów

Budowa, wyasfaltowanie drogi dojazdowej do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw dla dzieci, siłowni „pod chmurką”, Parku Rodzinnego przy ul. Kondratowicza w Zabrzu – Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0011.
Liczba głosów: 1 078.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie obejmujące wykonanie drogi o długości ok. 157 mb zostało wykonane. Dokonano odbioru robót.

Informacja wg stanu na dzień 28.12.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
159 900,00 zł

Wartość po weryfikacji:
159 900,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
9 225,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja; sport; drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Maciejów – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 281, nr 1905/97, nr 2113/104

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/20/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012 i Parku Rodzinnego

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystających z projektu: 3000 osób Mieszkańcy we wszystkich grupach wiekowych, przedszkolaki z Przedszkola nr 14 w Zabrzu-Maciejowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu-Maciejowie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Usunięcie prowizorycznych płyt betonowych, wytyczenie i wyrównanie drogi, przygotowanie podłoża, utworzenie dwóch mijanek, wyasfaltowanie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dojazd i dojście pieszych do obiektu sportowego Orlik, placu zabaw dla dzieci, siłowni „pod chmurką”, górki saneczkowej i Parku Rodzinnego prowadzi nierówną prowizoryczną drogą ułożoną z płyt betonowych. uformowanie wyjazdu z parku na ulicę Kondratowicza poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyasfaltowanie lub wybrukowanie tej drogi pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia pieszych, upadków na rowerze oraz uszkodzenia podwozia aut. Podczas imprez organizowanych na obiekcie Orlik i na terenie Parku Rodzinnego (turnieje sportowe, pikniki i festyny dla mieszkańców) -droga ta jest używana przez pojazdy uprzywilejowane, organizatorów imprez, zaopatrzenie, wykonawców oprawy muzycznej, mieszkańców. Realizacja projektu budowy wygodnej drogi dojazdowej zwiększy bezpieczeństwo jej użytkowników, poprawi komfort dojazdu i estetykę.