Projekt 16 (P0104)

17.08.2019

Parking samochodowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu

Budowa nowego parkingu przy Szkole Podstawowej numer 16 w Zabrzu.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0104.
Liczba głosów: 1 234.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 20.09.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
117 298,20 zł

Wartość po weryfikacji:
160 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
98 503,78 zł

Kategoria projektu:
sport; drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Lompy 78

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Numer działki 2317/34

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/19/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zaborze Południe, rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej numer 16 w Zabrzu oraz na treningi piłkarskie klubu UKS Gwarek Zabrze, pracownicy szkoły, nauczyciele, trenerzy oraz osoby korzystające z ogólnodostępnego boiska.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z projektu to około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przygotowanie terenu do budowy parkingu, montaż kostki betonowej oraz krawężników parkingowych o powierzchni 736 m².

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej numer 16 w Zabrzu rozwiąże problem parkowania aut na ul. Lompy, która jest stosunkowo wąska, co jest ważne przy organizacji imprez masowych (mecze, turnieje, wycieczki szkolne autobusem, festyny). Brak parkingu powoduje gromadzenie się wielkiej ilości aut na ul. Lompy co jest szczególnie niebezpieczne, dla okolicznych mieszkańców.

Treść oceny wniosku:
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 160 tys. zł. Przyczyną jest nieuwzględnienie we wniosku mieszkańca kosztów wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej, obsługi geodezyjnej, nadzoru inwestorskiego. Inwestycja jest niedoszacowana również pod względem kosztów robót budowalnych.