Projekt 15 (P0107)

17.08.2019

Pawilon sportowy przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu

Budowa pawilonu sportowego wraz z całym węzłem sanitarno socjalnym, szatniami oraz magazynem na sprzęt sportowy.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0107.
Liczba głosów: 1 393.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono, dokonano odbioru końcowego, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przekazano obiekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 20.09.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
198 091,50 zł

Wartość po weryfikacji:
222 691,50 zł

Faktyczny koszt projektu:
354 900,35 zł

Kategoria projektu:
edukacja; sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Południe – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Lompy 78

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
Numer działki 2317/34

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/18/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Zawodnicy klubu UKS Gwarek Zabrze, Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, Dzieci z Przedszkola nr 8 w Zabrzu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystająca z obiektu około 300.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa pawilonu sportowego wraz z całym węzłem sanitarno socjalnym przy Szkole Podstawowej nr 16 w Zabrzu zakłada następujące etapy budowy. W pierwszej części należy przygotować podłoże terenu, na którym będzie postawiony pawilon. Przygotować odpowiednie dojście kanalizacyjne oraz elektryczne. Montaż modułów sportowych wraz z trzema szatniami, pomieszczeniami sanitarnymi zawierające prysznice, toalety, WC ogólnodostępne oraz magazynek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest stworzenie zaplecza sportowego, dla zawodników klubu UKS Gwarek Zabrze oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 16. Budynek będzie w pełni wykorzystywany w codziennych treningach piłkarskich zawodników oraz uczniów uczęszczających w lekcjach wychowania fizycznego. Zwłaszcza podczas różnych inicjatyw sportowych takich jak zawody, festyny, turnieje sportowe budynek spełni swoją rolę i będzie optymalnie wykorzystywany.

Treść oceny wniosku:
Wydział oceniający sugeruje zwiększenie kwoty zamierzenia inwestycyjnego na łączną kwotę inwestycji 222691,50 zł (kwota została zwiększona o wartość nieuwzględnionych kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), obsługi geodezyjnej oraz nadzoru inwestorskiego.