Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 14 (P0111)

17.08.2019


Siłownie „Pod Chmurką” dla dzielnic Zaborze Południe, Makoszowy i Pawłów

Projekt zakłada powstanie na terenie trzech południowych dzielnic Zabrza: Zaborza Południe przy ul. św. Kamila, Makoszów zieleniec przy ul. Jana Styki i Pawłowa przy ul. Sikorskiego zewnętrznych siłowni pod chmurką.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0111.
Liczba głosów: 1 616.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zostały zakończone, dokonano odbioru końcowego oraz przekazno siłownie do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 05.05.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
259 335,00 zł

Wartość po weryfikacji:
259 335,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
250 273,06 zł

Kategoria projektu:
sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Pawłów – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zaborze Południe, św. Kamila Makoszowy, ul. Jana Styki Pawłów, ul. Sikorskiego

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
2955/36, 1665/32, 3584/84

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownie pod chmurką powstaną na terenie trzech sąsiednich dzielnic Zabrza: Zaborza Południe, Makoszów i Pawłowa. Będą służyły mieszkańcom naszych dzielnic i wszystkim tym, którzy będą chcieli z nich korzystać na przykład jadąc Zabrzańskim Szlakiem Rowerowym dla odmiany można poćwiczyć na różnych przyrządach, w czasie spaceru aktywniej spędzić czas i ogólnie popracować nad zdrowiem, sylwetką i samopoczuciem.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z przedstawionego projektu korzystać może każdy, kto chce zdrowo i aktywnie spędzić swój wolny czas począwszy od najmłodszych do seniorów zamieszkałych w naszych dzielnicach i mieście; 180.000 mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pomysł na siłownie zewnętrzne zakłada, że są one usytuowane w miejscach ogólnodostępnych i będą dostępne dla wszystkich. Dysponentami tych miejsc będą:
w Pawłowie: Dzielnicowy Ośrodek Kultury,
w Zaborzu Płd.: ZBM TBS,
a w Makoszowach Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
w ścisłej współpracy z odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta.
Projekt zakłada dla każdej siłowni zabudowanie:
– 10 urządzeń do ćwiczeń i stołu do tenisa stołowego,
– 4 ławek, 2 koszy na śmieci i stojaka na rowery,
– wybrukowanie pasa okalającego siłownię 70×0,7m kostką grubości 6cm,
– wybrukowanie miejsc pod urządzeniami do ćwiczeń i stołem to tenisa
– ułożenie pasów zieleni pomiędzy urządzeniami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W czasie wolnym od pracy, poza nauką czy obowiązkami domowymi, w codziennym życiu powinien być czas na systematycznie podejmowanie aktywności fizycznej. Coraz więcej osób szuka takich możliwości. Powstanie siłowni na wolnym powietrzu i ogólnie dostępnych pozwoli na korzystanie z nich osobom, które już prowadzą aktywny styl życia oraz zachęci całe rodziny do wspólnego aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzielnice nasze połączone są szlakiem rowerowym i tego typu urządzenia są jego dodatkowa atrakcją. Wspólna inicjatywa lokalizacji siłowni na terenie naszych trzech południowych dzielnic Zabrza służy również integracji mieszkańców opartej o aktywność fizyczną, a w przyszłości o dalsze wspólne projekty.