Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 13 (P0128)

17.08.2019

ROD Wiśnia, ROD 1 000 lecia i ROD Ratownik – budowa lamp oświetleniowych na alejkach ogrodowych

Budowa lamp oświetleniowych na alejach spacerowych w ROD Wiśnia w Kończycach, ROD 1000-lecia na Osiedlu Kopernika oraz ROD Ratownik na Osiedlu Młodego Górnika. Współwnioskodawca projektu ().

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0128.
Liczba głosów: 2 107.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 02.08.2016r. została podpisana umowa z terminem realizacji wykonania projektu, uzyskaniem decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę do dnia 28.02.2017r. W dniu 15 lutego 2017 r. uzyskano prawomocne decyzje pozwolenia na budowę. Opracowano i dnia 5 maja 2017 r. złożono w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego dokument „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” będący istotnym dokumentem postępowaniu przetargowym. W dniu 2 czerwca 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu ogłoszono przetarg na wybór wykonawców zadania. Termin otwarcia ofert ustalono na 10 lipca 2017 r. W postępowaniu złożono dwie oferty. W dniu 22.08.2017 r. został wyłoniony wykonawca zadania. Wykonanie zadania zakończono dnia 17 października 2017 r. W dniu 23 października 2017 r. zadanie zostało odebrane.
Informacja wg stanu na dzień 06.11.2017 r.

Wartość projektu wg wniosku:
475 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
475 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
370 694,60 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja; bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Kończyce – dzielnica „mała”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Paderewskiego, Sikory oraz Heweliusza/ Mikulczycka, Pod Borem/ Ziemska

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
4353/342, 4122/342, 4123/340, 4125/340, 4127/340, 4129/340, 2253/340, 1711/57, 1712/57, 1785/1, 429/4, 439/4

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/16/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Kończyce, działkowicze ROD Wiśnia i ROD 1000-lecia oraz ROD Ratownik

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Działkowcy ROD Wiśnia, ROD 1000-lecia i ROD Ratownik oraz mieszkańcy os. Kopernika idący do ulicy Mikulczyckiej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy, a także umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogródków, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie:
26 latarni typu bratek eco grand na ROD Wiśnia na alejach ogrodowych,
7 latarni typu bratek eco grand na ROD 1000-lecia od domu działkowca w stronę ulicy Mikulczyckiej,
28 latarni typu bratek eco grand na ROD Ratownik na alejach ogrodowych,
5 latarni typu czapla sport z montażem.