Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 12 (P0135)

17.08.2019

Montaż ławek i poprawa estetyki przystanku Biskupice – Kościół

Projekt zakłada montaż ławek na przystanku Biskupice Kościół w kierunku centrum Zabrza oraz nasadzenie róż poprawiających estetykę skweru

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0135.
Liczba głosów: 295.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie wykonane i odebrane dnia 4 lipca 2016 r.
Informacja wg stanu na dzień 04.07.2016 r.

Wartość projektu wg wniosku:
3 020,00 zł

Wartość po weryfikacji:
3 020,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
5 448,60 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Biskupice – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
skwer przy przystanku Biskupice Kościół w kierunku centrum Zabrza

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
1223/155

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
IK/20/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą osoby korzystające z komunikacji miejskiej z przystanku Biskupice Kościół. Pośrednimi beneficjentami będą osoby przejeżdżające/przechodzące w pobliżu lokalizacji projektu.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 mieszkańców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie terenu,
2. nasadzenie róż,
3. montaż ławek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. umilenie czasu oczekiwania mieszkańców na przyjazd pojazdu komunikacji miejskiej,
2. poprawa estetyki skweru przy przystanku Biskupice Kościół.