Projekt 11 (P0027)

17.08.2019


Modernizacja placów zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia atestowane

Modernizacja placów zabaw

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0027.
Liczba głosów: 688.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane, a odbiór miał miejsce 31.08.2016 r.
Informacja wg stanu na dzień 13.09.2016 r.

Wartość projektu wg wniosku:
15 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
21 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
20 985,80 zł

Kategoria projektu:
sport; zdrowie; pomoc społeczna

Nazwa dzielnicy:
Helenka – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kruczkowskiego 70

Informacje uściślające lokalizację:
teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych Tulipan

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/14/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Rejon dzielnicy Helenka

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 200 miesięcznie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizowanie celów rodzinnych ogrodów działkowych opisanych w art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych w/z z art. 7.1.10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 z późn. zmianami o samorządzie gminnym.