Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 10 (P0017)

17.08.2019

Biblioteka miejscem spotkań – stworzenie innowacyjnej przestrzeni przyjaznej rodzinie

Biblioteka oferuje zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dzieci i ich rodziców, dlatego celem projektu jest modernizacja filii nr 11 tak, by stała się dla wszystkich użytkowników miejscem wyjątkowym, baśniowym.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego — edycja II (na rok 2016). Wniosek nr P0017.
Liczba głosów: 1 062.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowano w trybie zaprojektuj i wykonaj. Roboty zakończono i odebrano, przekazując ich efekt do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 01.06.2016 r.

Wartość projektu wg wniosku:
80 100,00 zł

Wartość po weryfikacji:
42 508,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
36 092,36 zł

Kategoria projektu:
edukacja; kultura; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ – dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 177

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/13/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma znaczenie dla mieszkańców Centrum i Maciejowa, na zajęcia organizowane w bibliotece przyjeżdżają także osoby z innych dzielnic (Rokitnica, Os. Kopernika, Mikulczyce, itd.)

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na podstawie sprawozdania filii za rok 2014 ma ona 3403 zarejestrowanych użytkowników. Z zajęć zorganizowanych przez jej pracowników skorzystało 1791 osób. Na cykliczne wydarzenia tj. Dzień Włóczykija, czy Dzień Pluszowego Misia przychodzą dzieci z przedszkoli nr 7, 11, 25, 48 oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace budowlano – remontowe: aranżacja wnętrza, 2 okna + montaż, drzwi zewnętrzne + montaż, podjazd dla niepełnosprawnych i osób z wózkami, zrównanie posadzki w wiatrołapie, wiatrołap, likwidacja drzwi, elewacja zewnętrzna. Prace w środku: gipsowanie, malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia, wymiana grzejnika. Zakup materiałów i sprzętu: ekran, projektor, 10 regałów tradycyjnych + 4 regały dla dzieci na wymiar, 4 stoły + 12 krzeseł składanych, stolik pod tablety + 2 krzesła barowe, kanapa + pufy (taborety składane), verticale okienne, roleta antywłamaniowa, stojak na rowery, kotara do zasłaniania + montaż.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzieci lubią przebywać w miejscach kolorowych, ładnych, funkcjonalnych. Modernizacja filii nr 11 pozwoli na organizację przestrzeni w taki sposób, aby poprawić wygląd, jakość sprzętów, dostępność i możliwość swobodnego poruszania się szczególnie osób mniej mobilnych, rodziców z wózkami, czy osób niepełnosprawnych. Biblioteka jest alternatywą dla innych miejsc, w których zajęcia są płatne. Dzięki projektowi młodzież, dzieci i ich rodzice będą chętniej odwiedzać bibliotekę, wypożyczać książki, jak również spędzać czas podczas spotkań. Poprawią się warunki organizacji zajęć, które są za darmo i dla każdego oraz realizują cele takie jak: – zapewniają bezpłatny dostęp do kultury – integrują środowisko i budują więzi – dbają o równy dostęp do wiedzy dla wszystkich – ułatwiają realizację zasady równości szans w edukacji – zacieśniają i budują więzi międzypokoleniowe.