Projekt 9 (P0109)

14.08.2019

Promenada Rokitnicka-Deptak

Budowa deptaku to bezpieczne przejście oraz rozwój tej części Rokitnicy. Obecny stan nawierzchni to asfalt z lat 70, który jest bardzo zniszczony i wymaga błyskawicznej naprawy. Korzysta z niego duża część mieszkańców i uczniów szkół.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0109.
Liczba głosów: 1467.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 9.11.2015 r.
Informacja wg stanu na 10.11.2015r.

Wartość projektu wg wniosku:
115 308,00 zł

Wartość po weryfikacji:
115 308,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
154 319,80 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna; drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ulicami Kosmowskiej i Młodzieżowej.

Informacje uściślające lokalizację:
deptak wzdłuż cmentarza

Numer działek ewidencyjnych:
2439/53

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/28/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Deptak służy wszystkim mieszkańcom jak i uczniom pobliskiej szkoły. Jest to chodnik, który prowadzi z osiedla na główny przystanek autobusowy oraz do kościoła.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
By dostać się do kościoła mieszkańcy ulic: Budowlanej, Wajzera, Kosmowskiej, Młodzieżowej, Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Makuszyńskiego, Opolczyka, Grzybowskiej, Dulęby, Roweckiego, Nyskiej, Jabłońskiego, Pomorskiej, Krakowskiej, Andersa, Szafarczyka, Kołobrzeskiej korzystają z tej drogi – ok. 3 tys. osób.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Demontaż starej nawierzchni oraz budowa chodnika z kostki brukowej o długości ok. 280m i szerokości 4m, co daje 1120 m². Montaż ławki z fundamentem bez oparcia oraz zakup i montaż koszta na śmieci (5 szt.).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem całego projektu jest stworzenie alei – deptaku, na której będą w następnych latach umieszczane tablice upamiętniające dawnych mieszkańców Rokitnicy. Rokitnica była kwitnącą osadą o okresie dwudziestolecia międzywojennego, należała wtedy do Rzeszy, jednak jej mieszkańcy byli rdzennymi Ślazakami, chociaż mówili po niemiecku, kochali nade wszystko swoją małą ojczyznę. Wiele też potrafili dla niej zrobić. Niestety większość tych osób została wymazana z pamięci. Czas by przywrócić ich nazwiska i opowiedzieć o tym, co uczynili dla Rokitnicy, a stale uczęszczana trasa wzdłuż cmentarza jest po temu najlepszym miejscem. Stąd wziął się pomysł na Promenadę Rokitnicką. Deptak stanowiłby trasę spacerową z ustawionymi tablicami, upamiętniającymi losy tej miejscowości. Tablice pojawiałyby się wzdłuż deptaka (z świeckimi częściami historii), a kończyłyby się na placu kościelnym (z historią związaną z parafią).