Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 8 (P0073)

14.08.2019

Bezpieczna droga do Szkoły nr 25

Modernizacja odcinka ul. prof. Władysława Tatarkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 25, obejmująca budowę chodnika i powstanie przejścia dla pieszych, umożliwiająca bezpieczne dojście do szkoły dzieciom i młodzieży zamieszkującym przy ul. prof. Władysława Tatarkiewicza i Grunwaldzkiej.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0073.
Liczba głosów: 1687.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono i odebrano. Efekt przekazano do eksploatacji.
Informacja wg stanu na dzień 25.07.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
26 350,00 zł

Wartość po weryfikacji:
26 350,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
36 023,88 zł

Kategoria projektu:
drogi / komunikacja; bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie dróg na ul. prof. Władysława Tatarkiewicza/Skłodowskiej-Curie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 w Zabrzu.

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/33/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu będzie dotyczyła wszystkich mieszkańców Osiedla oraz uczestników ruchu drogowego, przemieszczających się po wskazanym odcinku drogi. Pierwszą i najważniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież zamieszkujące przy ul. Tatarkiewicza oraz ul. Grunwaldzkiej, uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Gimnzjum nr 25, których droga do szkół nie zawsze jest bezpieczna. W chwili obecnej dzieci te muszą przemieszczać się po jezdni, gdyż na wskazanym odcinku brak jest chodnika. Jego brak oraz brak oznakowanego przejścia dla pieszych w tej okolicy rodzi niebezpieczeństwo w postaci wypadku. Kolejną grupą osób są mieszkańcy uprawiający jogging i spacerujący po okolicy – także w kierunku ul. Grunwaldzkiej i pobliskich sklepów. Brak powyższych elementów również powoduje dla nich niebezpieczeństwo. Zbudowanie chodnika i oznakowanie przejścia dla pieszych będzie także korzystne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, którzy będą mieli jasną informację o miejscu, w którym mogą pojawić się piesi.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego oraz wszyscy uczestnicy ruchu drogowego poruszający się wokół skrzyżowania na ul. Prof. Władysława Tatarkiewicza.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
1. Opracowanie projektu na bazie załączonej koncepcji.
2. Budowa chodników.
3. Wymalowanie przejścia dla pieszych.
4. Ułożenie progów zwalniających.
5. Ustawienie 4 znaków drogowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mieszkańcy Osiedla z okolic ul. Tatarkiewicza i ul. Grunwaldzkiej, a przede wszystkim dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnzjum nr 25 w Zabrzu. W chwili obecnej poruszają się po jezdni, gdyż chodnik położony w okolicy bloków mieszkalnych kończy się. Brak jest też przejść dla pieszych, które umożliwiłyby bezpieczne poruszanie się po drodze. Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa bezpieczeństwa w okolicy Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 w Zabrzu,
– ułatwienie komunikacji pieszej dla mieszkańców tej części osiedla,
– zapobieganie wypadkom,
– polepszenie organizacji w ruchu drogowym w tej okolicy.