Projekt 3 (P0045)

14.08.2019

Park Zabaw „Wesoła Helenka”

Budowa nowoczesnego parku zabaw (589m²) dla grupy wiekowej 1 – 16 lat. Wyposażenie parku: oświetlenie solarne, ogrodzenie wydzielone strefy wiekowe, 15 urządzeń zabawowych, bezpieczna powierzchnia zabawowa EPDM, trawnik, ławki, kosze na śmieci, regulamin.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0045.
Liczba głosów: 2109.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu obejmowała budowę nowego, ogrodzonego placu zabaw z podziałem na dwie strefy, strefa dzieci starszych oraz strefa dzieci młodszych. Całość placu zabaw to powierzchnia 764 m2, na którą składa się strefa dzieci starszych – 421 m2, strefa dzieci młodszych – 116m2 i powierzchnia komunikacji – 227m2. Miejsca zabawowe zostały wykonane z nawierzchni amortyzującej upadek, a plac zabaw oświetlają trzy lampy solarne. Na 'Wesołej Helence’ znajdują się między innymi takie urządzenia jak kolorowy zestaw zabawowy z piaskownicą dla najmłodszych, zestawy huśtawek dla młodszych i starszych dzieci, karuzela, zabawka sprężyna, równoważnia, imponujący, duży i kolorowy zestaw zabawowy 'zamek’ dla starszych, kilka różnorodnych urządzeń linearnych i ścianka wspinaczkowa.
Inwestycję pod nazwą Budowa Parku Zabaw 'Wesoła Helenka’ w Zabrzu przy ul. PCK wykonał wykonawca P.P.U. FIGLER Henryk Figler Projektowanie – Produkcja Placów Zabaw z Tarnowskich Gór.
Informacja wg stanu na 8.12.2015r.

Wartość projektu wg wniosku:
278 345,62 zł

Wartość po weryfikacji:
283 345,62 zł

Faktyczny koszt projektu:
329 518,05 zł

Kategoria projektu:
kultura; sport; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Helenka

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac pomiędzy ul. Harcerską i ul. PCK

Informacje uściślające lokalizację:
1469/57

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/JOFGN/35/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny projektu będzie miał oddziaływanie na całą dzielnicę Zabrze Helenka

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W dzielnicy Helenka zameldowanych jest 1156 dzieci w wieku 1-16 lat, w tym na ulicach sąsiadujących z wyznaczonym terenem 691 dzieci, dodatkowo opiekunowie

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
1. Wykonanie nawierzchni gumowej EPDM – korytowanie terenu, podbudowa kilkuwarstwowa, montaż płyt
2. Ogrodzenie parku, montaż oświetlenia
3. Wyznaczenie stref wiekowych
4. Montaż urządzeń zabawowych
5. Montaż elementów małej architektury

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Polepszenie warunków psycho-ruchowych oraz społecznych dzieci poprzez umożliwienie zabawy na urozmaiconych urządzeniach oraz stworzenie miejsca spotkań
2. Zwiększenie świadomości mieszkańców dzielnicy dotyczącej postępującego rozwoju miasta oraz realizowanych inwestycji
3. Rolą oświetlenia parku jest zapobieganie działaniom dewastacyjnym