Projekt 2 (P0019)

14.08.2019

Boisko sportowe SP – 7.

Modernizacja przyszkolnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 (41 – 800 Zabrze, ul. Pokoju 41) do celów gier zespołowych wraz z bieżnią i skocznią w dal.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0019.
Liczba głosów: 2282.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycję zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 18.07.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
499 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
390 134,67 zł

Kategoria projektu:
edukacja; sport; przestrzeń publiczna

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
41-800 Zabrze, ul. Pokoju 41

Informacje uściślające lokalizację:
Nr działek: 1618/6 + 1619/7 + 2468/14 + 1623/6 + 1624/6 + 2472/7

Numer działek ewidencyjnych:
Nr działek: 1618/6 + 1619/7 + 2468/14 + 1623/6 + 1624/6 + 2472/7

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Centrum miasta

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1200 osób (zasięg)

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Wykonanie adaptacji istniejącego boiska do celów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Integracja mieszkańców dzielnicy
2) Aktywizacja ruchowa mieszkańców
3) Poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców
4) Cel wychowawczy