Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 15 (P0105)

14.08.2019

Zamontowanie oświetlenia na ulicy Młodego Górnika i Pod Borem w Zabrzu

Zamontowanie oświetlenia na Osiedlu Młodego Górnika ul. Pod Borem 29-17 i Młodego Górnika 1-7 w Zabrzu

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0105.
Liczba głosów: 433.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.04.2016 r.
Informacja wg stanu na 13.05.2016r.

Zobacz informację na temat projektu w dziale Aktualności

Wartość projektu wg wniosku:
100 000,00 zł

Wartość po weryfikacji:
100 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
62 939,86 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna; bezpieczeństwo

Nazwa dzielnicy:
Osiedle Młodego Górnika

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Młodego Górnika Pod Borem

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/41/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla Młodego Górnika, Pod Borem, Szybowej.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
800 osób

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu – lepsze oświetlenie.

Treść oceny wniosku:
Wskazane tereny nie należą do gminy.