Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 12 (P0007)

14.08.2019

Boisko treningowe do piłki nożnej z oświetleniem

Budowa boiska treningowego przeznaczonego głównie dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Propagowanie dyscypliny piłka nożna.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0007.
Liczba głosów: 839.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 9 maja 2016 roku – zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznonwego – Miasto Zabrze zawarło umowę z wykonawcą. Koszt wykonania przedmiotu umowy to 177 349,31 zł brutto. 18.08.2016 r. rozpoczęto procedurę odbiorową, w trakcie której stwierdzono miejsca na nawierzchni trawiastej, które wymagają naprawy. Po odpowiedniej naprawie obiekt zostanie odebrany i przekazany do eksploatacji.
Informacja wg stanu na 13.09.2016r.

Wartość projektu wg wniosku:
72 900,00 zł

Wartość po weryfikacji:
72 900,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
192 465,02 zł

Kategoria projektu:
sport

Nazwa dzielnicy:
Zaborze Północ

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wyciska 5a

Informacje uściślające lokalizację:
Stadion MKS Zaborze – Zabrze

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZN/31/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dostępny dla wszystkich trenujących w MKS Zaborze – Zabrze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 500 osób miesięcznie

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Wykonanie, przygotowanie podłoża, sianie trawy, wykonanie oświetlenia, ustawienie bramek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Boisko ma służyć głównie do treningu dzieci w wieku 5 – 10 lat oraz jako boisko do rozgrzewki dla starszych zawodników.