Zabrze przestrzenią rozwoju

Projekt 11 (P0038)

14.08.2019

Siłownia pod chmurką

Zagospodarowanie działki 1343/84 pod siłownię pod chmurką. Na terenie o powierzchni około 100m² można zainstalować elementy do ćwiczeń takie jak: narty biegowe, orbitek, wioślarz, piechur, motyl itp.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0038.
Liczba głosów: 989.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 07.12.2015 r. Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu dokonał odbioru zadania.
Właścicielem terenu jest Miasto Zabrze natomiast użytkownikiem terenu/siłowni jest Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.
Główny Wykonawca: Firma KNIF Zbigniew Mikociak, ul. Jesienna 1, 41-810 Zabrze.
Dokumentacja projektowa: Firma Fero+enso pracownia architektury, ul. Axentowicza 7/8, 41-902 Bytom.
Nadzór inwestorski: Firma Budowlana „AKANT” Bogdan Wydmański z Katowic.
Kwota realizacji zadania: 57.810,00 zł brutto.
Kwota realizacji zadania za nadzór inwestorski: 1.490,00 zł brutto
Do zadań Wykonawcy należało wykonanie n/w zakresu:
– opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych,
– budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej (4 urządzenia wielofunkcyjne (montowane podwójnie) i jedno urządzenie wolnostojące – wszystkie fabrycznie nowe),
– wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni,
– zakup i montaż na fundamencie 2 ławek z oparciem,
– zakup i montaż 2 koszy na śmieci (poj. ok. 50 litrów),
– zakup i montaż tablicy informacyjnej (regulamin),
– wywóz i utylizacja ziemi oraz gruzu,
– uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji zadania,
– obsługa geodezyjna, wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem inwestycji na mapy w zasobie geodezyjnym miasta.
Informacja wg stanu na 07.12.2015r.

Wartość projektu wg wniosku:
58 300,00 zł

Wartość po weryfikacji:
58 300,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
59 300,00 zł

Kategoria projektu:
sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Zandka

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Księdza Norberta Bończyka

Informacje uściślające lokalizację:
Działka miejska nr 1348/84

Numer działek ewidencyjnych:

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZN/30/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Zandka i okolice

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu byłaby odpowiedzią na istniejące potrzeby mieszkańców. Brak miesc rekreacyjnych w dzielnicy dla osób dorosłych i młodzieży.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwój aktywności ruchowej młodzieży i osób starszych. Integracja mieszkańców.

Treść oceny wniosku:
Teren proponowanego projektu znajduje się w wieczystym użytkowaniu ZSM-TBS. Brak wstępnej zgody wieczystego użytkownika.