Projekt 10 (P0020)

14.08.2019

Utwardzenie terenu stanowiącego dojścia do szkoły i osiedla od ulicy Pokoju

Wybudowanie drogi od ulicy Pokoju pomiędzy zabudowaniami od strony ul. Ciupki a parkanem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz chodnika od drogi do miejsca wybrukowanego stanowiącego dojście do szkoły.

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0020.
Liczba głosów: 1333.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zakończone, odebrane. Efekty prac dostępne są do użytku.
Informacja wg stanu na dzień 25.07.2016 r.

Wartość projektu wg wniosku:
33 013,20 zł

Wartość po weryfikacji:
41 128,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
37 863,98 zł

Kategoria projektu:
drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Lokalizację proponowanych prac pokazano na załączniku Nr 1 (karta Nr 1)

Informacje uściślające lokalizację:
Lokalizację proponowanych prac pokazano na załączniku Nr 1 (karta Nr 1)

Numer działek ewidencyjnych:
2473/7, 2467/6, 2471/7

Wydział / jednostka realizująca:
Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/34/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wnioskowanego przejścia korzystają nie tylko dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 7 czy mieszkańcy osiedla przy ulicy Wolności ale również inni mieszkańcy Zabrza oraz przyjezdni udający się na cmentarz przy ulicy Pokoju.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Można w przybliżeniu określić, że z projektu po jego realizacji będzie korzystać około 500 osób na dobę. Ta liczba korzysta z przedmiotowego przejścia obecnie brodząc w błocie i kałużach.

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Przewidywany czas realizacji wnioskowanego projektu powinien się zamknąć w ciągu dwóch tygodni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym osiągnięciem w przypadku realizacji przedmiotowego projektu będzie zadowolenie z możliwości bezpiecznego przejścia dużej grupy mieszkańców i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 7 korzystających z tego przejścia.