Projekt 1 (P0076)

14.08.2019

Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 29 w Zabrzu

Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa wraz z zapleczem sanitarno- socjalnym oraz infrastrukturą okołoboiskową

Projekt złożony w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego – edycja na rok 2015. Wniosek nr P0076.
Liczba głosów: 2361.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robótetap zrealizowany
Zakończenie robótetap zrealizowany
Eksploatacjaetap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone, odebrane, a powstały obiekt – przekazny do użytkowania.
Informacja wg stanu na dzień 01.06.2016r.

Zobacz informację na temat projektu w dziale Aktualności

Rysunek
Rysunek

Wartość projektu wg wniosku:
488 152,46 zł

Wartość po weryfikacji:
500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
335 561,74 zł

Kategoria projektu:
edukacja; sport; zdrowie

Nazwa dzielnicy:
Rokitnica

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Budowlana 26

Informacje uściślające lokalizację:

Numer działek ewidencyjnych:
nr działki 4316/65

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Inwestycji i Remontów

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/15.

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Przewiduje się ogólnodostępność boiska z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych w Gimnazjum nr 29 w Zabrzu. W szczególności boisko będzie pomocne w stworzeniu godnego zaplecza sportowego klasom sportowym Górnika Zabrze. Ponadto z boiska będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele pobliskich szkół w ramach zajęć lekcyjnych. Z kolei poza zajęciami lekcyjnymi będzie to doskonałe miesjce spotkań młodzieży, która będzie mogła rozwijać swoje pasje i umiejętności piłkarskie. Przyczyni się to do promocji aktywnego spędzania czasu wolnego zwłaszcza wśród młodych. Oprócz wymienionych grup, istotne jest to, że każdy mieszkaniec dzielnicy lub miasta będzie mógł swobodnie w określonym terminie korzystać z boiska. Na uwagę zasługuje fakt, że w Rokitnicy jest kilka amatorskich klubów piłkarskich. Są to miłośnicy futbolu, którzy czekają na dobry i dostępny obiekt, na którym będą mogli trenować i rozgrywać swoje mecze.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z obiektu w ciągu miesiąca to ok. 1,5 tys osób

Opis przebiegu realizacji projektu (a w przypadku, gdy przedmiotem projektu jest zakup rzeczy ruchomych — określenie proponowanego dysponenta):
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 29 w Zabrzu zakłada następujące elemety. W pierwszej części należy wykonać projekt całej inwestycji. Następnie należy przystąpić do prac rozbiórkowych starego boiska w tym wyrównanie wszelkich pochyłości terenu. Przystępując do budowy boiska piłkarskiego o wymiarach 25m x 50,5m (powierzchnia 1275 m2) należy wykonać wszelkie prace związane z przygotowaniem podłoża. Nawierzchnia powinna być wykonana ze sztucznej trawy. Następnie odwodnienia liniowego boiska wg przyjętych norm. Po wybudowaniu murawy należy zamontować bramki piłkarskie aluminiowe oraz piłkochwyty o wysokości 6m za bramkami. Do tego należy dołączyć budowę 4-masztowego oświetlenia o mocy opraw ok. 7,2kW. W kolejnym etapie inwestycji trzeba zadbać o zagospodarowanie terenu przyległego do boiska piłkarskiego. W związku z tym planuje się budowę chodnika z kostki brukowej wokół całego boiska oraz dojście do pomieszczenia sanitarni-szatniowego. Wspomniane już pomieszczenie będzie składało się z dwóch części: damskiej i męskiej. W każdej z nich w pomieszczeniu sanitarnym będą 2 kabiny prysznicowe, 2 toalety, w części męskiej 2 pisuary, wanna umywalkowa wraz z lustrem. Przy boisku zamontowane będzie 10 szt. ławek z oparciem wraz z koszami na śmieci. Cały kompleks będzie monitorowany i podłączony do miejskiej sieci monitoringu. Ostatnim etapem realizacji projektu jest wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. W jego skład wchodzą następujące rzeczy: 2 siatki na piłki, 24 piłki rozmiar 4, 15 znaczników zółtych, 15 znaczników pomarańczowych, 2 drabinki koordynacyjne 4m, pachołki treningowe 50 szt., chorągiewki boczne uchylne 4 szt., tablica trenerska plastikowa z klipsem + pisak 2 szt. oraz pompka do piłki 3 szt. Takie wyposażenie jest niezbędne, aby cały obiekt mógł prawidłowo funkcjonować.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie bazy treningowej dla klas sportowych Górnika Zabrze oraz uczniów Gimnazjum nr 29 w Zabrzu. Dzięki temu młodzi piłkarze będą mogli na miejscu rozwijać swój talent, co w przyszłości z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszych wyników piłkarskich Górnika Zabrze na poziomie młodzików, juniorów oraz I drużyny seniorów. Dodatkowo uczniowie będą mogli bez przeszkód realizować zajęcia z wychowania fizycznego w sposób bezpieczny na terenie szkoły. Celem głównym tego projektu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Ponadto boisko będzie ogólnodostępnym miesjcem spotkań lokalnej społeczności, co z pewnością zaowocuje pogłębieniem relacji i poprawą stosunków w małej społeczności lokalnej. Celem dodatkowym jest organizacja zawodów (turniejów) piłkarskich na różnych poziomach sportowych i wiekowych. Wiąże się z tym także możliwość organizacji międzydzielnicowej ligi piłkarskiej drużyn amatorskich. Celem na przyszłość jest rozwój tego miejsca i stworzenie kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym. Jednak ten pomysł będzie realizowany w przyszłości w ramach posiadanych środków.