Oddano do użytku wiadukt nad ulicą Hagera

14.08.2019

Dzisiaj do użytku oddano wiadukt w ciągu DK 88 nad ulicą Hagera w Zabrzu. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 4,3 mln zł brutto, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa.

Przebudowa wiaduktu to kolejna z wielu inwestycji infrastrukturalnych i drogowych przeprowadzanych w ostatnim czasie w Zabrzu. Niedawno oddano do użytku ul. Neptuna, a aktualnie trwa m.in. budowa ul. Jowisza, ul. Lawendowej i remont ul. Piłsudskiego.

Wiadukt nad ul. Hagera powstał w 1936 r. Przez okres prawie 80 lat istnienia i eksploatacji, oprócz prac związanych z bieżącym utrzymaniem nie były wykonywane żadne poważne prace remontowe związane z jego konstrukcją. Biorąc pod uwagę stan techniczny Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej jako administrator obiektu zlecił wykonanie ekspertyzy pracowni projektowania i diagnostyki budowli inżynierskich Mostoprojekt Katowice. W ślad za ekspertyzą i jej zaleceniami, podjęto decyzję o zleceniu wykonania projektu przebudowy wiaduktu. Projekt został opracowany przez firmę Intrako z Laskowej.

Ostatecznie, w wyniku trzeciego przetargu pn: „Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 88 (nad ulicą Hagera) dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze”, który przeprowadzono 30 lipca 2018 r., wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczno -Handlowe FORMAT Andrzej Karapyta z Chrzanowa. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawował SMART-ENG Paweł Chwedyk z Gliwic.

Inwestycja przeprowadzona została dwóch etapach. W pierwszym naprawiono betonowe podpory, naprawiono i rektyfikowano łożyska, naprawiono i wzmocniono belki skrajne, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne naprawionych i nowych elementów. Prace na tym etapie wykonane zostały z poziomu ul. Hagera. Protokół odbioru końcowego pierwszego etapu robót podpisano 30 listopada 2018 roku. Dla robót wykonywanych w ramach pierwszego etapu, Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 mln zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Etap drugi inwestycji to wykonanie m.in. przebudowy ścianek zaplecznych i górnych części skrzydeł, wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wiadukcie i dojazdach do niego, przebudowa płyty pomostu, wykonanie nowej izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu, naprawa instalacji odwodnieniowej, wykonanie szczelnych przerw dylatacyjnych w nawierzchni, wykonanie krawężników na obiekcie, wykonanie bariero-poręczy sztywnych na krawędziach obiektu, wykonanie płyt przejściowych, naprawa stożków nasypu w rejonie skrzydeł.

Termin realizacji drugiego etapu wyznaczono pierwotnie na 30 czerwca br. Jednak dopiero w miarę postępu prac odkrywano kolejne wyzwania techniczne. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie można było stwierdzić jednoznacznie stopnia degradacji wiaduktu. Wykonawca musiał zmierzyć się z licznymi, nieprzewidzianymi robotami, takimi jak: rozszerzenie zakresu wzmocnień elementów konstrukcji stalowej wiaduktu, konieczność całkowitej wymiany betonowej płyty pomostu, zwiększenie zakresu przebudowy nawierzchni i związane z tym zwiększenie ilości robót ziemnych oraz robót związanych z podbudową, czy też wykonanie powłoki antykorozyjnej na całości konstrukcji stalowej obiektu, a nie tylko na elementach zewnętrznych. Ze względu na te czynniki termin zakończenia drugiego etapu musiał zostać przedłużony do 15 sierpnia br.

Konieczność wykonania wszystkich robót nieprzewidzianych pociągnął za sobą wzrost wartości całego zadania. Łączny koszt robót budowlanych zadania wyniósł ostatecznie 4,3 mln zł brutto, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa.