Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach na finiszu

09.08.2019

Coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Obiekt całkowicie zmienia swoje oblicze przy wsparciu środków unijnych. Realizacja wartego ok. 28 mln zł projektu w znacznej części została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Inwestycja objęła przebudowę części obiektów i budowę nowych. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakupiło również wyposażony w urządzenia najnowszej generacji samochód do przewozu nieczystości płynnych. Pojazd kosztował 1,7 mln zł, a jego zakup w 85. procentach został dofinansowany z funduszy unijnych.

W ramach projektu przebudowane zostały pompownie ścieków, budynki krat i stacji zlewnej, reaktor biologiczny, stacja odwadniania i higienizacji osadu, pompownia odcieków, stacja dmuchaw, stacja transformatorowa, kanał odpływowy ścieków oczyszczonych oraz stacja dawkowania i magazyn reagentów. Pomniejszono istniejące reaktory biologiczne oraz rozebrano starą pompownię wody technologicznej.

Wśród nowo wybudowanych obiektów znalazł się m.in. piaskownik, koryto pomiarowe, stacja odbioru i separacji piasku, zadaszenie węzła załadunku i higienizacji osadu, biofiltry, pompownia wody technologicznej i zbiorniki retencyjne zaadaptowane z osadników wtórnych. Na terenie oczyszczalni położone zostały nowe rurociągi technologiczne, wentylacyjne oraz kable zasilające.
Zaawansowanie projektu sięga obecnie ok. 90 proc. Prace mają się zakończyć jesienią.

– Z determinacją pozyskujemy środki na ten jakże ważny dla naszych mieszkańców cel – podkreśla prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Przebudowa oczyszczalni przyczyni się do dalszego wzrostu atrakcyjności Zabrza zarówno dla mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów planujących rozpoczęcie działalności w naszym mieście.

28 mln – koszt realizacji projektu

14 mln zł – dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności