Zabrze przestrzenią rozwoju

Podpisano porozumienie o partnerstwie między GZM a Metropolią Ruhry

09.08.2019

Dzisiaj, w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, podpisano porozumienie o partnerstwie pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz niemiecką Metropolią Ruhry (Regionalverband Ruhr). Metropolia Ruhry jest pierwszym zagranicznym partnerem, z którym GZM nawiązało współpracę.

Podpisy na umowie o współpracy złożyli: Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM oraz Karola Geiß-Netthöfel, dyrektor Regionalna RVR. W spotkaniu wzięli udział także m.in. zastępca prezydenta Zabrza Krzysztof Lewandowski oraz Victoria Krebber z Wydziału Sieci Europejskich i Regionalnych Zrzeszenia Regionalnego Zagłębia Ruhry.  

Polsko-niemieckie porozumienie zakłada wspólne działania m.in. na rzecz rozwoju transportu publicznego oraz elektromobilności, wspieranie innowacyjnej gospodarki, rozwój terenów zielonych, wymianę naukową, kulturalną i sportową. Dokument wylicza także wyzwania stojące przed metropoliami. Należą do nich zmiany klimatyczne, procesy demograficzne oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych, a także – co podkreśliła przedstawicielka Zagłębia Ruhry – wspólne problemy z budową pozytywnego wizerunku w dobie negatywnych skojarzeń wokół węgla, stali i przemysłu ciężkiego. List intencyjny o takiej współpracy strony podpisały w połowie sierpnia 2018 r.

W skład Metropolii Ruhry wchodzą 53 gminy w centralnej części landu Północna Nadrenia-Westfalia na zachodzie Niemiec, z największymi miastami, jak: Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen, Hagen, Hamm, Mülheim an der Ruhr, Herne, Recklinghausen, Bottrop. Region ma ok. 5,1 mln mieszkańców. Działa w nim ok. 155 tys. przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 5,6 proc. PKB Niemiec. Na 22 uczelniach studiuje ok. 290 tys. studentów.

– Podobieństwo industrialnej przeszłości, realizacja trudnego procesu restrukturyzacji i świadomość wyzwań jakie stawia przed naszymi metropoliami współczesny świat, to czynniki, które zachęcają do współdziałania. Zagłębie Ruhry zakończyło długi proces restrukturyzacji i stało się centrum rozwojowym z gospodarką opartą na wiedzy. Warto czerpać z doświadczeń naszych niemieckich partnerów, by Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia mogła skuteczniej realizować swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem – tłumaczył w trakcie dzisiejszej uroczystości Kazimierz Karolczak.

Obecny podczas uroczystości Krzysztof Lewandowski – zastępca prezydenta Zabrza (które jest miastem partnerskim Essen) opisywał, jak wiele wspólnego, nie tylko w profilu przemysłowym węgla i stali, mają oba regiony, których mieszkańcy migrowali w historii na wschód (w okresie budowy górnośląkich kopalń) i na zachód (w dobie przesiedleń powojennych do Niemiec). Niemcy wspierali też w trudnych latach 80. XX w. działalność ważnej zabrzańskiej placówki: Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Dzięki porozumieniu obie metropolie będą m.in. wspólnie występować w wydarzeniach na skalę międzynarodową. Porozumienie zakłada też tworzenie grup roboczych.