Zmiany w docelowej organizacji ruchu w dzielnicy Biskupice

07.08.2019

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, iż w związku ze złożonymi przez Radę Dzielnicy Biskupice wnioskami i propozycjami dotyczącymi poprawy przejezdności ulicami Dzielnicy Biskupice, w nocy z 17 na 18 sierpnia wprowadzony zostanie pierwszy etap zmian w docelowej organizacji ruchu na drogach tej dzielnicy.

Zmiany polegały będą na:

  • wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Młyńskiej z wjazdem od ul. Kossaka;
  • wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Mrozka z wjazdem od ul. Bytomskiej;
  • wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Hutniczej z wjazdem od ul. Kossaka;
  • wyłączeniu parkowania po północnej stronie ul. Kossaka na odcinku od ul. Blani do skrzyżowania z ul. Puszkina;
  • odwrócony zostanie kierunek ruchu na ul. św. Jana, tak by po wprowadzeniu jednego kierunku na ul. Puszkina ruch odbywał się naprzemiennie;
  • parkowanie pojazdów na drogach, na których zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy zostanie utrzymane zgodnie z obecnie przyjętym sposobem parkowania.

Kierujących pojazdami proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie się do zmian w docelowej organizacji ruchu.

Jednocześnie MZDiI informuje, że wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Puszkina nastąpi w drugim etapie, tj. po przejęciu gruntów na nieczynnym przejeździe kolejowym oraz przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych wyłączonego dotychczas z użytkowania odcinka ul. Kossaka od ul. Puszkina do ul. Drzymały;

Projekt nowej organizacji ruchu w załączeniu.