Zabrzański Budżet Partycypacyjny – wpłynęło 99 wniosków

31.07.2019

29 lipca w naszym mieście zakończył się czas składania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2020. Według stanu na 2 sierpnia w VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 99 wniosków o łącznej wartości przeszło 16 mln zł. Zakładany limit wydatków na projekty z bieżącej edycji budżetu obywatelskiego to 5 mln 50 tys. zł.

Kwotę tę podzielono na pule dotyczące poszczególnych dzielnic i pulę ogólnomiejską. Największą liczbę projektów złożono do puli dla dzielnicy Centrum Południe. To piętnaście wniosków o łącznej wartości prawie 2 mln zł. Z pul dzielnicowych drugie miejsce pod względem liczby wniosków zajmuje Guido (jedenaście wniosków o wartości prawie 1,3 mln zł), a trzecie — Centrum Północ (dziesięć wniosków o wartości 1,4 mln zł). Do puli ogólnomiejskiej złożono jedenaście wniosków o wartości 3,9 mln zł.

Wnioski mogły dotyczyć spraw leżących w kompetencjach miasta na prawach powiatu, a jeśli dotyczyły robót budowlanych — to musiały być zlokalizowane na terenach, którymi zarządza miasto. Wśród propozycji przeważały te dotyczące miejsc relaksu i sportu (w tym dwa wnioski dotyczą utworzenia Street Workout-u i po jednym Flowparku i Pumptrack’a) oraz infrastruktury miejskiej (w tym utworzenia dodatkowych miejsc postojowych, oświetlenia a sześć projektów dotyczy utworzenia wybiegów dla psów).

Wszystkie wnioski będą teraz przedmiotem oceny formalnej i prawno – technicznej. Wnioski, które spełnią wymogi regulaminowe, zostaną poddane głosowaniu (od oceny negatywnej będzie się można odwołać). Głosowanie rozpocznie się 3 października i potrwa do 17 października. Projekty ocenione przez mieszkańców jako najbardziej potrzebne zostaną wpisane do uchwały budżetowej na 2020 rok, zyskując w ten sposób środki na wykonanie. Wykonanie takich projektów będzie należało do zadań miasta jako jednostki samorządu terytorialnego.

Ważne! Z uwagi na to, że wnioski mogły zostać wysłane pocztą (a liczy się data stempla pocztowego), liczba wniosków może się jeszcze nieznacznie zmienić.