Rusza remont Teatru Nowego w Zabrzu

29.07.2019

Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu”. Remont za kwotę 6 mln 770 tys. zł. brutto przeprowadzi konsorcjum spółek EFEKT z Siemianowic Śląskich. Umowę z wykonawcą podpisano dzisiaj w sali historycznej zabrzańskiego magistratu. Podpisy na dokumencie złożyli: dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu Jerzy Makselon oraz Bogusław Kucab, prezes zarządu konsorcjum spółek EFEKT.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpi do siedmiu dni od podpisania umowy, a zakończenie zadania planowane jest w terminie do 31 grudnia 2020 r. Inwestycja finansowana jest głównie ze środków unijnych pozyskanych przez miasto.

– Teatr Nowy to kolejna siedziba instytucji kultury w naszym mieście, która przechodzi gruntowny remont – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Dzięki tej inwestycji poprawią się nie tylko warunki pracy aktorów, ale także komfort odwiedzającychy nasz teatr widzów. Warto przy okazji podkreślić, że Zabrze jest jednym z trzech miast na Śląsku, które posiadają nie tylko teatr, ale również filharmonię. Każdy, kto kocha sztukę przez duże "s" znajdzie u nas coś dla siebie. 

Na realizację projektu pn.: ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu” miasto Zabrze pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln 332 tys. zł. Dotychczasowa siedziba Teatru poddana zostanie gruntownej przemianie – projekt przewiduje m.in. dobudowę trzykondygnacyjnej bryły, Małej Sceny z widownią na 80 osób czy też udostępnienie widzom balkonu widowni.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pomieszczeń, zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37 sztuk, a także prace służące powstaniu Małej Sceny, z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. Projekt swoim zakresem obejmuję rozbudowę istniejącego budynku Teatru Nowego poprzez dobudowanie trzykondygnacyjnej bryły, jak również remont i przebudowę istniejącego budynku.

W nowopowstałej trzykondygnacyjnej części budynku zaprojektowano m.in.:
• klatkę schodową łączącą parter z piętrem. Klatka schodowa będzie posiadała bezpośrednie wyjście na zewnątrz i stanowi nie tylko komunikację pionową dla nowoprojektowanej części budynku, ale także wyjście ewakuacyjne z balkonu widowni,
• warsztat podręczny na kondygnacji podziemnej, niezbędny w procesie przygotowywania dekoracji scenicznych,
• garderoby dla aktorów – oddzielne garderoby dla aktorek na parterze i garderoby dla aktorów na piętrze wraz z odpowiednimi węzłami sanitarnymi,
• fryzjernię zlokalizowaną przy klatce schodowej, w bliskim sąsiedztwie poczekalni aktorów,
• pomieszczenia socjalne na parterze, przeznaczone dla fryzjerek i stylistek pracujących przy obsłudze przedstawień.

Nowoprojektowana część budynku będzie posiadała funkcjonalne połączenie z przeznaczoną do przebudowy kieszenią sceniczną. Zaplanowano nadbudowę attyki na kieszeni scenicznej tak, aby wysokości projektowanej i istniejącej bryły były takie same i stanowiły estetyczną całość. Planuje się także remont elewacji kieszeni scenicznej wraz z przebudową otworów okiennych i drzwiowych. Nowoprojektowana dobudowa oraz istniejąca bryła kieszeni scenicznej będą utrzymane w jednolitym charakterze, nawiązującym kolorystyką do reszty budynku.

W ramach prac w istniejącym budynku przewidziano przebudowę i remont wybranych pomieszczeń. Obejmą one:
• kieszeń sceniczną, w obrębie której przewiduje się wydzielenie dodatkowych pomieszczeń zintegrowanych z nową częścią budynku, a także przebudowę otworowania i remont elewacji wraz z wymiana stolarki, a także termoizolację stropodachu,
• pomieszczenia w piwnicy, w tym: pomieszczenia techniczne, magazynowe, pomocnicze, a także pom. obsługi, socjalne i sanitarne,
• balkon widowni, obecnie wyłączony z użytkowania ze względów ewakuacyjnych, przewiduje się wykonanie wymaganego wyjścia ewakuacyjnego do nowoprojektowanej klatki schodowej., a także dostosowanie wysokości istniejącej balustrady do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowę podestu tworzącego widownię tak, aby możliwe było odpowiednie ustawienie 37 foteli dla widzów,
• poddasze nieużytkowe nad salą Bismarcka, w obrębie którego zachodzi konieczność częściowej przebudowy istniejącej więźby dachowej, na styku z projektowaną rozbudową.

Zakres prac realizowanych w ramach projektu podzielić można na następujące kategorie: roboty budowlane i konserwatorskie, roboty instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu.

Teatr Nowy w Zabrzu założony został w 1959 roku. Od początku jego istnienia odgrywał znaczącą funkcję kulturotwórczą i edukacyjną. Do dnia dzisiejszego przygotował ponad 220 premier, w tym premiery autorów śląskich (m.in. Albina Siekierskiego, Stanisława Bieniasza, Stanisława Piskora).
W zabrzańskim Teatrze Nowym pracowało (lub z nim współpracowało) wielu najlepszych aktorów scen śląskich, uhonorowanych Złotymi i Srebrnymi Maskami – regionalną nagrodą przyznawaną najwybitniejszym twórcom teatralnym. Na przestrzeni 62. lat z Teatrem Nowym w Zabrzu współpracowało także wielu znanych reżyserów, scenografów i muzyków – wysoko ceniąc sobie poziom artystyczny zespołu.
W 1974 roku Teatr Nowy uhonorowany został Złotą Odznaką "Zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego". Jako pierwszy teatr w Polsce wyróżniony został także Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Od 2000 Teatr Nowy w Zabrzu (wraz z Miastem Zabrze) jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona". Festiwal dzięki spektaklom konkursowym prezentowanym przez najlepsze zespoły teatralne z kraju przybliża społeczności regionu śląskiego (i nie tylko) najciekawsze realizacje dramatu współczesnego zarówno polskiego jak i obcego powstałego po roku 1989.
W roku 2018 r. Teatr Nowy w Zabrzu przygotował sześć premier i po raz pierwszy w jednym sezonie zagrał ponad 300 przedstawień dla łącznie ok. 55 tys. widzów.