Program Ostrzegania Przedsiębiorców

29.07.2019

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wdraża Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Jest to nowe rozwiązanie służące ochronie interesów uczciwie działających podmiotów, którego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej.

W ramach Programu Ostrzegania Przedsiębiorców (POP), Krajowa Administracja Skarbowa będzie dzieliła się swoimi informacjami i wynikami analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej identyfikować ryzykowne transakcje oraz unikać nieświadomego udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji podatku VAT. Program jest formą bezpośredniej komunikacji między administracją, a przedsiębiorcami. Analogiczne rozwiązanie jest rekomendowane przez Komisję Europejską i stosowane w innych krajach Unii Europejskiej.

Krajowa Administracja Skarbowa zaleca m.in.:
– weryfikację wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o „Metodykę w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności;
– zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) jako metody płatności gwarantującej pewność wywiązania się z obowiązków podatkowych i ochronę przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z uwikłania w oszustwo podatkowe.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.gov.pl/web/kas/kas-wdraza-program-ostrzegania-przedsiebiorcow-pop