Powstanie kolejna filia Żłobka Miejskiego w Zabrzu

29.07.2019

W naszym mieście powstanie nowy żłobek – w lipcu miasto Zabrze podpisało umowę z wojewodą śląskim na realizację projektu dofinansowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Dofinansowanie wynosi 879 980,00 zł.

Projekt polega na przystosowaniu zdegradowanego budynku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 na potrzeby żłobka. Przebudowany zostanie wewnętrzny układ budynku w tym klatka schodowa, instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna, wymieniona zostanie również więźba dachowa. Zostaną także przeprowadzone prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku.

W wyremontowanym budynku powstanie filia Żłobka Miejskiego w Zabrzu z dodatkowymi 40 miejscami dla dzieci, których rodzice/opiekunowie powracają na rynek pracy. Powrót do pracy w sposób bezpośredni przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców Zabrza. Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych miasta Zabrze oraz z kilku źródeł zewnętrznych, w tym: z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień br.

Warto przypomnieć, że zaledwie dwa miesiące temu, bo w maju br., nastąpiło uroczyste otwarcie siedziby Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa, gdzie dzięki gruntownej rewitalizacji możliwe było utworzenie dwudziestu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Prace remontowe trwały blisko pół roku – od kwietnia 2018 do sierpnia 2018 r.

Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu „Nasze małe skarby – zwiększenie liczby miejsc w żłobku przy ul. Andersa 34 w Zabrzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs. Projekt obejmował prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz pokrycie części kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych w żłobku miejsc przez dwanaście miesięcy.

Żłobek Miejski w Zabrzu oferuje dzisiaj 165 miejsc – 110 w siedzibie przy ul. Buchenwaldczyków oraz 55 w Filii przy ul. Andersa 34. Na terenie miasta funkcjonuje także dwanaście żłobków niepublicznych, w których łącznie przygotowano 545 miejsc oraz trzy kluby dziecięce, w których na dzieci czeka 36 miejsc. Łącznie w mieście stworzono więc 746 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

Informacje m.in. nt. dostępności miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych można znaleźć na portalu Emp@tia w zakładce Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow .