PUP – nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

24.07.2019

Jeszcze do 26 lipca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu trwa nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych,
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwota refundacji: do 23 000,00 zł

Wsparcie kierowane jest w szczególności do osób do 29 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla pracodawców
i przedsiębiorców/Wsparcie tworzenia miejsc pracy" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.05.

Miejsce składania kompletnych wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.05 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.