Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej

11.07.2019

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej i Lokal Wyborczy mieścić się będzie w: Szkole Podstawowej nr 32 im. Roberta Bednorza w Zabrzu, poł. przy ul. Ks. Jerzego Badestinusa 30.

Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych zostanie udostępniony w dniach od 15 lipca do 19 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok. 403 w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowych informacji udziela Referat Ewidencji i Udostępnienia Mienia Urzędu Miejskiego w Zabrzu (tel. 32 373-33-98).