Obchody Święta Policji w Zabrzu

10.07.2019

W Kopalni Guido w Zabrzu odbyła się wczoraj uroczysta akademia z okazji Święta Policji. W tym roku obchodzona jest 100. rocznica powołania polskiej policji. Podczas uroczystości pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn oraz komendant miejski policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć wręczyli policjantom mianowania na wyższe stopnie służbowe. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 132 funkcjonariuszy.

W zabrzańskich obchodach policyjnego święta wzięli udział m.in. pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu Agnieszka Kubis oraz przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. szt. Michał Szcześniak. Nie zabrakło również przedstawicieli prokuratury, służb mundurowych, dyrektorów instytucji i zakładów pracy, a także przedstawicieli stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych. Uroczystość swoją obecnością uświetnili także: komendant miejskich policji w Gliwicach mł. insp. Marek Nowakowski, zastępca komendanta Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniew Chrząstek, a także były komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. w stanie spoczynku Dariusz Biel oraz przewodnicząca Zarządu Terenowego NSZZP kom. Agnieszka Adamczyk.

W trakcie uroczystości wręczono nominacje na wyższe stopnie policyjne. Awanse otrzymało w sumie 132 policjantów. W korpusie oficerów awansowano 7 policjantów, w korpusie aspirantów 56 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów awansowano 55 mundurowych, a w korpusie posterunkowych – 12 policjantów.

Następnie pięciu policjantom, którzy osiągnęli w ostatnim półroczu najlepsze wyniki, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik wręczyła wyróżnienia oraz nagrody. Wśród wyróżnionych policjantów znalazło się trzech dzielnicowych. Prezydent Zabrza podziękowała policjantom za  ich pracę i podkreśliła ważną rolę ich służby dla mieszkańców Zabrza.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie kom. Agnieszki Adamczyk i wręczenie medali – Krzyżów Niepodległości NSZZ Policji, z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości. Wśród odznaczonych medalami znaleźli się prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz komendant miejskiej policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć.

Uroczystości zakończyło przemówienie pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna, który podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za trud i zaangażowanie oraz za wyrzeczenia i poświęcenie w służbie.

Wszystkim nominowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy, a z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i w osobistym.