Rekrutacja na warsztaty dla rodziców

28.06.2019

Od września startujemy z kolejnym modułem Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego w Zabrzu. Tym razem zapraszamy na warsztaty dla rodziców, którzy mieszkają w Zabrzu oraz posiadają dziecko w wieku 7-17 lat.

Weekendowe zajęcia, które potrwają 4 godziny, odbywać się będą w 15 osobowej grupie. Organizatorzy planują 10 spotkań z rodzicami, którzy zakwalifikują się do modułu.

Przykładowa tematyka to:
– kształtowanie nawyków uczenia się u dzieci;
– umiejętne stawianie i spełnianie wymagań;
– wychowanie do samodzielności;
– wprowadzenie do analizy transakcyjnej.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz do wypełnienia formularza rekrutacyjnego i deklaracji uczestnictwa rodzica.

Zgłoszenia przyjmujemy od 28 czerwca do 12 lipca.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić swój udział podajemy dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Zabrzu – budynek przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, II piętro, sekretariat Wydziału Realizacji Projektów (pokój nr 214) ; telefon kontaktowy: 32 37 33 525; adres email: sekretariat_wrp@um.zabrze.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a udział w warsztatach jest bezpłatny.