Dyplom uznania dla Miasta Zabrze

27.06.2019

24 czerwca Miasto Zabrze otrzymało dyplom uznania za udział w Grupie Wymiany Doświadczeń z zakresu usługi dla biznesu jako elementu projektowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w Polsce.

Beneficjentem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Głównym Urzędem Statystycznym. W ramach projektu opracowano wskaźniki monitoringowe dla 6 obszarów usług administracyjnych i technicznych takich jak:

a) podatki i opłaty lokalne;
b) zarządzanie nieruchomościami;
c) drogownictwo i transport;
d) ochrona środowiska;
e) inwestycje i budownictwo;
f) geodezja i kartografia;

Celem projektu jest opracowanie takiego systemu, który pozwoli na wsparcie procesu doskonalenia świadczenia usług publicznych przez szeroko pojętą administrację.

Z opracowywanego systemu będą mogli skorzystać:

1. przedsiębiorcy;
2. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące nadzór nad wypełnianiem tych zadań;
3. instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny interwencji publicznej;
4. instytucje pozarządowe i środowiska naukowe;
5. społeczeństwo