W SCCS otwarto Pracownię Elektrofizjologii i Stymulacji Serca

26.06.2019

26 czerwca, w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu otwarto Pracownię Elektrofizjologii i Stymulacji Serca. W historycznym miejscu, znanym z pierwszych przeszczepów serca profesora Zbigniewa Religi, utworzono salę do zabiegów elektroterapii serca oraz pracownię hybrydową, wykorzystywaną między innymi do zabiegów ablacji i leczenia powikłań procedur elektroterapii.

Pionierskie operacje przeszczepów serca prof. Zbigniewa Religii stanowiły ogromny przełom w historii polskiej medycyny. Przeszczep serca to metoda stosowana wtedy, kiedy terapie farmakologiczne, zabiegowe i urządzenia wszczepialne nie są w stanie znacząco poprawić stanu chorego serca, przede wszystkim w ciężkiej postaci niewydolności serca.

Liczba transplantacji serca od lat stale wzrasta. To ważna część kardiologii i ogromna szansa dla pacjentów, zwłaszcza ze schyłkową postacią niewydolności serca, z nasilonymi objawami i złym rokowaniem. Dążenia kardiologów koncentrują się wokół tego, by jak najdłużej wspierać naturalną pracę serca pacjenta i niwelować objawy chorób. W kontekście zaburzeń rytmu serca, które nierozpoznane, nieleczone lub leczone niewłaściwie, mogą w konsekwencji doprowadzić do niewydolności serca, arsenał terapeutyczny jest imponujący i bogaty. Elektroterapia to ważna dziedzina współczesnej kardiologii, potrzebna coraz liczniejszej grupie pacjentów. Rośnie zapotrzebowanie na zabiegi ablacji, a także na złożone procedury hybrydowe, wykonywane w zabezpieczeniu kardiochirurgicznym – stąd inwestycja Śląskiego Centrum Chorób Serca właśnie w ten profil pracowni – mówi prof. Piotr Przybyłowski, dyrektor medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Epidemia migotania przedsionków i związane z nią udary niedokrwienne mózgu to wciąż duże wyzwanie zdrowotne, ale także społeczne – istotnie większe w kontekście starzejącego się społeczeństwa w Polsce i w Europie. Rozwiązaniem jest dostarczanie pacjentom sprawdzonych rozwiązań z zakresu nowoczesnej, efektywnej i dostępnej diagnostyki oraz terapii arytmii – mówi prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

W nowej Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca znajduje się sala zabiegowa, która będzie wykorzystywana między innymi do zabiegów implantacji urządzeń wszczepialnych takich jak: stymulatory, kardiowertery-defibrylatory i układy do terapii resynchronizującej pracę serca. W pracowni jest także sala hybrydowa, w której będą wykonywane bardziej złożone zabiegi i procedury, często wymagające zapewnienia zabezpieczenia kardiochirurgicznego.

W pracowni hybrydowej będziemy przeprowadzać między innymi zabiegi ablacji, polegające na znalezieniu i unieszkodliwieniu tkanek serca, odpowiedzialnych za nieprawidłowe przewodzenie impulsów elektrycznych. Sala będzie wykorzystywana także do leczenia powikłań zabiegów elektroterapii, a więc na przykład do usuwania elektrod czy całych urządzeń wszczepialnych u pacjentów, u których doszło do infekcji lub uszkodzenia tych układów. Tego typu zabiegi muszą być przeprowadzone w odpowiednim zabezpieczeniu. Dotychczas przeprowadzaliśmy je w Klinice Kardiochirurgii. Konieczność przenoszenia pacjenta oczekującego na zabieg do innej kliniki może wiązać się z niepotrzebnym stresem chorego, dlatego nowa pracownia i lepsze warunki, jakie możemy zaoferować naszym pacjentom, cieszą nas tym bardziej – mówi prof. Zbigniew Kalarus, kierownik I Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii SCCS w Zabrzu.

W nowej Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca Śląskiego Centrum Chorób Serca będą wykorzystywane dwa stoły operacyjne z nowoczesnymi systemami rentgenowskimi – angiografy. Nowoczesna platforma do wykonywania zabiegów monitorowanych badaniami obrazowymi to wysoka jakość obrazu, wyższy profil bezpieczeństwa dzięki niskiej dawce promieniowania i lepsza ergonomia pracy operatorów. Eksperci zwracają uwagę także na multimodalnościowy charakter pracowni, polegający na możliwości wykorzystania wielu sposobów obrazowania i nakładania na siebie w trakcie zabiegów wcześniej wykonanych obrazów serca.

Każdy z trzech dostępnych w pracowni nowoczesnych systemów monitorowania serca w 3D posiada nieco odmienne funkcje, którą mogą być ściśle dopasowane do specyficznych potrzeb danego zabiegu. Różne wielopolowe elektrody pozwalają „zmapować”, czyli znaleźć i określić źródła arytmii łatwiej, szybciej i bardziej precyzyjnie niż w przypadku tradycyjnych procedur zabiegowych. Dzięki temu na przykład zabiegi ablacji są bardziej skuteczne i bezpieczne.

Podczas uroczystego otwarcia Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca minister zdrowia Łukasz Szumowski wręczył prof. Marianowi Zembali Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu.

To pamiątkowe odznaczenie nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym, które m.in. aktywną działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.