Zabrze przestrzenią rozwoju

Rada Miasta udzieliła Prezydent absolutorium i wotum zaufania

25.06.2019

Wczoraj w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza odbyła się IX sesja Rady Miasta Zabrze. Radnym przedłożono siedem projektów uchwał, w tym w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2018 r. oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Zabrze absolutorium  za 2018 r.

To pierwszy rok, w którym miasta zobowiązane są do przygotowania także dokumentu pn. "Raport o stanie gminy", obejmującego poprzedzający rok kalendarzowy.

Podczas sesji Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zaprezentowała raport oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

W wyniku obrad Rada Miasta udzieliła Prezydent wotum zaufania i absolutorium za miniony rok.