Zmiany w przepisach o upadłości konsumenckiej.

14.06.2019

W środę 12 czerwca odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji prawa upadłościowego. Wg noweli do ogłoszenia upadłości ma wystarczyć samo stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Nie będzie trzeba badać przyczyn wypłacalności pryz otwieraniu postępowania. Obecnie przyczynienie się do długu często zamyka drogę do upadłości konsumenckiej.
Ważna zmiana dotyczy obowiązków sądu w postępowaniu. Ma być ich mniej. Większość z nich ciążyć ma na doradcy restrukturyzacyjnym. Sąd ma z założenia tylko orzekać o otwarciu postępowania.
Kolejna zmiana będzie polegała o możliwości zawierania układów przez dłużników z wierzycielami pod kierunkiem doradcy restrukturyzacyjnego, aby uniknąć upadłości.
Projekt przewiduje też, że dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci.