Prosta spółka akcyjna.

14.06.2019

W czwartek 13.06.2019 r. ustawę wprowadzającą do polskiego systemu prawnego prostą spółkę akcyjną przyjął Sejm. Teraz trafi do Senatu. Ma wejść w życie 1 marca 2020 roku. Nowela ma wprowadzić zupełnie nowy, nieznany polskiemu prawu rodzaj spółki – prostą spółkę akcyjną (PSA). Wg projektodawców PSA ma łączyć w sobie korporacyjny charakter spółki, jako osoby prawnej, i jego podstawowy przejaw, jakim jest wyłączenie osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania, ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem. Wg projektu do założenia spółki wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł. Z założenia PSA służyć ma tzw. startupom.