Zabrze przestrzenią rozwoju

Podsumowano projekt "Dotknij nauki"

14.06.2019

14 czewca w dwudziestu zabrzańskich szkołach podstawowych odbywały się Festiwale Nauki będące podsumowaniem realizacji projektu „Dotknij Nauki”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Festiwal Nauki był podsumowaniem zajęć polegających na przeprowadzeniu samodzielnie eksperymentów i doświadczeń, w tym także tych realizowanych w formule projektu edukacyjnego. Każdy uczeń – indywidualnie lub w grupie – przygotował pracę, która została oceniona i zaprezentowana przed szerszą publicznością.

Uczestnicy  projektu odwiedzili ciekawe miejsca w naszym regionie, w tym m.in. Sztolnię Królowa Luiza i Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Palmiarnię w Gliwicach, czy też Ogród Doświadczeń Stanisława Lema w Krakowie. Uczestniczyli również w spotkaniach z ekspertami, min. z pracownikami Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach metodycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy również po zakończeniu projektu. Zakupiono sprzęt multimedialny, w tym m.in. tablice multimedialne będące niezbędnym narzędziem do realizacji podstawy programowej oraz materiały i pomoce dydaktyczne dla uczniów i uczennic realizujących zajęcia modułowe. Zakupiono również dygestorium i szafy na odczynniki chemiczne do pracowni eksperymentu naukowego.

Więcej o projekcie: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne-i-krajowe/projekt-%E2%80%9Edotknij-nauki%E2%80%9D