Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu

14.06.2019

14 czerwca Szkoła Podstawowa nr 15 w Zabrzu świętowała jubileusz 90-lecia powstania placówki.

Wśród gości przybyłych na jubileuszowe obchody nie zabrakło prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, dyrektora Biura Prezydenta Miasta Jana Pawlucha, naczelnika Wydziału Oświaty Ewy Wolnicy oraz dyrektora gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty Jacka Tarkoty, a także licznie zgromadzonej społeczności szkolnej, w tym emerytowanych nauczycieli, obecnego grona pedagogicznego oraz uczniów i rodziców.