Egzamin dla kandydatów na taksówkarzy

12.06.2019

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu informuje, że 25 czerwca, w budynku magistratu przy ul. Wolności 286 (sala 100), o godz. 16.00 odbędzie się egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego dla kandydatów na taksówkarzy.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zabrze nr LXI/727/18 z 15 października 2018 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, potwierdzającym znajomość topografii miasta Zabrze oraz przepisów prawa miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewóz osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminy zobowiązane są złożyć w Wydziale Komunikacji wniosek wraz zaświadczeniem o ukończonym kursie i potwierdzeniem uiszczenia opłaty za egzamin w wysokości 162,56 zł.