Ochotnicza Straż Pożarna w Mikulczycach świętowała 120-lecie

10.06.2019

Uroczystą mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca rozpoczęły się obchody 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach, które zorganizowano w ub. sobotę.

Wzięli w nich udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zabrze Krystian Jonecko, przewodniczący Rady Dzielnicy Mikulczyce Joachim Wienchor, przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Mikulczyce Danuta Borowska, zabrzańscy radni miejscy i dzielnicowi, poczty sztandarowe – w tym górnicy z Rokitnicy, jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach, ich rodziny, przyjaciele i mieszkańcy dzielnicy.

Mszę św. odprawiali m.in.: proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu ks. Jerzy Faszczewski, kapelan wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ks. st. kpt. Adam Glajcar oraz kapelan miejski OSP w Zabrzu ks. Piotr Szczygielski.  

Po nabożeństwie świętujący lecie strażacy zaprosili na Festyn Rodzinny na terenie parafii św. Wawrzyńca. W programie nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych, w tym dmuchańców, parku linowego, malowania twarzy itp. Starsi uczestnicy festynu bawili się przy muzyce serwowanej przez dja, a gwiazdą tego wieczoru był Mirek Szołtysek.

W trakcie uroczystości wręczono Złote i Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa (3), Medale Wzorowego Strażaka (6) oraz Brązowe Odznaczenia Młodzieżowej Drużyny Pożarnictwa (4).

Kilka słów z historii OSP w Mikulczycach:
Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach przyjęto 2 sierpnia 1899 r., kiedy to odbyło się zebranie założycielskie. Wtedy to powołano zarząd, ulokowano straż przy gminie, zakupiono odpowiedni sprzęt, a poza ochotnikami zobowiązano miejscowych mężczyzn w wieku od 25-45 lat do odbywania służby w czasie omłotów i okresie zimowym. Liczne dowody świadczą o tym, że około 200 członków pełniło służbę nie tylko pod względem ppoż., lecz również służyło dla ochrony porządku publicznego zabezpieczając liczne zabawy i imprezy organizowane dla mieszkańców Mikulczyc . Zaplecze ochotniczej straży pożarnej zaczęto budować w 1914 roku, o czym świadczą odnalezione dokumenty w Urzędzie Miejskim w Zabrzu: w 1924 roku wybudowany został budynek mieszkalny wraz z boksami garażowymi. W tym też roku został jednostce ufundowany i nadany sztandar przez społeczeństwo kupieckie Mikulczyc. A jeszcze przed rozpoczęciem działalności w lutym 1899 r. w Mikulczycach było 116 strażaków, obowiązkowych płatników było 75. Siedzibą straży były pomieszczenia parterowe znajdujące się z tyłu obecnego budynku garaży. Po wojnie w roku 1957, kiedy związek O.S.P. ponownie zaczął swą działalność wybrano nowy Zarząd, a jednostka rozwijała się w szybkim tempie. Organizowano obozy, biwaki. W 1961 r. założono jedną z pierwszych drużyn harcersko – pożarniczych.
Źródło: Facebook OSP Mikulczyce