Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie ze Zdzisławem Kudelskim

05.06.2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu zaprasza na spotkanie autorskie ze Zdzisławem Kudelskim, które zaplanowano na najbliższy czwartek, 6 czerwca, o godz. 17.00.

Dr hab. Zdzisław Kudelski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk literatury, pracownik Katedry Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Od 1988 roku redaktor wielu krajowych wydań utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, m.in. 12-tomowych „Pism zebranych” (1994-2002). Łącznie zredagował i wydał 23 książki autora „Innego świata”. Opracował zbiory: „Spotkania z ‘Kulturą’ paryską (1995), „Herling-Grudziński i krytycy” (1997), współredaktor „Leksykonu kultury polskiej poza krajem od roku 1939” (t. 1, 2000) i tomów: „Literatura emigracyjna w szkole” (2008) oraz „Rozmaitości emigracyjne. Literatura i sztuka” (2017) .

Spotkanie ze Zdzisławem Kudelskim odbędzie się w Czytelni Ogólnej i Prasy MBP w Zabrzu (ul. Wyzwolenia 4).