Chcesz podjąć działalność gospodarczą? Złóż wniosek o dotację!

03.06.2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski będzie można składać od 10 do 14 czerwca br.

Kwota dotacji: do 23 000,00 zł.

Nabór skierowany jest w szczególności do osób do 29 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach. 

Ocena wniosków dokonywana będzie w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobligowana będzie do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.

Miejsce składania kompletnych wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (plac Krakowski 9, pok. 7.04) lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do zabrzańskiego PUP jest data wpływu przesyłki.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie zabrzańskiego PUP (pok. 7.04).