XXI Zabrzańskie Targi Edukacyjne "Szkolne Prezentacje'2019"

30.05.2019

W hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu trwają XXI Zabrzańskie Targi Edukacyjne „Szkolne Prezentacje’2019”. To szansa dla wszystkich tych, którzy stoją przed wyborem nowej szkoły i chcą poznać specyfikę poszczególnych placówek, a także wymagania, jakie spełniać muszą kandydaci.

Organizatorzy przewidują, że targi odwiedzi ok. 2 tys. uczniów zabrzańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dyrektor gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach Jacek Tarkota, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, dyrektorzy zabrzańskich placówek oświatowych oraz uczniowie.

Dziękuję za pomysł na zabrzańską oświatę, to właśnie Państwo kreujecie wysoki poziom i kierunek kształcenia uczniów. Myślę, że w zabrzańskich szkołach można zdobyć każdy zawód a uczniowie mogą osiągać wielkie sukcesy. Zachęcam młodzież do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej, którą przygotowały zabrzańskie placówki. –zachęciła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Targi mają za zadanie umożliwienie uczniom zapoznanie się w jednym miejscu i w tym samym czasie z jak najpełniejszą ofertą publicznych i niepublicznych szkół średnich, stworzenie młodzieży możliwości osobistego kontaktu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości i przedstawicieli pracodawców w celu zorientowania się w późniejszych szansach na rynku prac, umożliwienie zabrzańskim publicznym szkołom średnim oraz szkołom wyższym prezentacji swoich osiągnięć, oferowanych kierunków i typów kształcenia, a także przedstawienia w sposób bezpośredni zainteresowanym uczniom klas ósmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich informacji o życiu szkoły, o jej specyfice i warunkach przyjmowania kandydatów.

Wzorem lat ubiegłych zwiedzanie ekspozycji odbywać będzie się w zorganizowanych grupach i pod opieką nauczycieli, wg ustalonego wcześniej harmonogramu zwiedzania. Pierwsze wejście zaplanowano na godz. 9.30, a nst. co pół godz. aż do godz. 16.00.

Głównymi organizatorami tego wydarzenia są: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, Centrum Edukacji w Zabrzu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu. Patronat honorowy nad XXI Zabrzańskimi Targami Edukacji „Szkolne Prezentacje’2019” objęła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.