Kolejne przedszkole miejskie po modernizacji

30.05.2019

Zakończono remont Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 43 w Zabrzu. Placówka zyskała nie tylko nowe pomieszczenie, ale przede wszystkim nowy plac zabaw dostosowany do wieku jego użytkowników. Prace remontowe trwały od czerwca 2017 do sierpnia 2019 r. Dzisiaj dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola mogą korzystać z odnowionej placówki oraz nowego ogrodu.

Prace możliwe były dzięki funduszom pozyskanym z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W obu projektach dofinansowanie wyniosło 85 proc., a Miasto Zabrze zapewniło wkład własny w wysokości 15 proc. 

Projekt realizowany w ramach finansowania z EFRR przewidywał m.in. prace ogólnobudowlane, instalacyjne oraz budowę placu zabaw. Na infrastrukturę przeznaczono 525 591,14 zł. Pozwoliło to na stworzenie w placówce nowego, 20-osobowego oddziału przedszkolnego.

W ramach projektu finansowanego z EFS placówka zakupiła m.in. wyposażenie i zabawki, przeszkoliła nauczycieli, otrzymała też dofinansowanie na zajęcia dodatkowe dla ponad 130 dzieci z dziedziny socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej i logopedii, a dla nowego oddziału także z języka angielskiego. Na te tzw. "działania miękkie" przeznaczono 233 274,19 zł.