Zabrze przestrzenią rozwoju

Nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

27.05.2019

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru wniosków: 10 – 14 czerwca 2019 r.

Kwota dotacji: do 23 000,00 zł.

Nabór skierowany jest w szczególności do osób do 29 roku życia, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach.

Ocena wniosków dokonywana będzie, w oparciu o regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, uwzględniając uzyskaną ilość punktów, termin wpływu wniosku oraz ilość środków jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobligowana będzie do udziału w obowiązkowym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.

Miejsce składania kompletnych wniosków: osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.04 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie www.zabrze.praca.gov.pl w zakładce „Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/Dokumenty do pobrania" oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.04.

http://zabrze.praca.gov.pl/-/9702947-nabor-wnioskow-w-sprawie-przyznawania-jednorazowo-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej