„Fundusze dla Biznesu”.

27.05.2019

Szanowni Państwo,
zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku numeru „Funduszy dla Biznesu”.

Tym razem również nie zabraknie praktycznych porad. Obszernie omawiamy rozpoczynający się wkrótce konkurs Internacjonalizacja MŚP (Poddziałanie 3.5.3), który pozwoli zyskać dofinansowanie na uczestnictwo w targach międzynarodowych, a także usługi doradcze przed nimi i w ich trakcie. Z kolei nasz ekspert, Krzysztof Lorenc przybliży kolejny z kluczowych tematów związanych z kontrolą, istotny zwłaszcza dla osób planujących wykorzystanie wsparcia funduszy unijnych — trwałość projektu. Natomiast inspirujące przykłady dobrych praktyk z pewnością zachęcą do działania niejednego właściciela firmy.

Wystarczy kliknąć, aby przeczytać lub pobrać nowy numer.

Edycje papierowe poradnika dostępne są w siedzibie ŚCP, Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Katowicach oraz licznych Instytucjach Otoczenia Biznesu.

Numery archiwalne e-publikacji znajdą Państwo na stronie www.scp-slask.pl pod zakładką Skorzystaj/Poradnik przedsiębiorcy.

Klauzula informacyjna Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości: http://www.scp-slask.pl/czytaj/dane_osobowe

Z poważaniem

ANNA TRÓLKA
Starszy specjalista
Zespół ds. Kontaktów z Mediami
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
e-mail: anna.trolka@scp-slask.pl
tel. +48 32 743 92 13
Adres siedziby: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 47