Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

23.05.2019

Już w najbliższą niedzielę, 26 maja, w naszym kraju odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie trwać będzie od godz. 7.00 do godz. 21.00. Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach, w okręgu wyborczym nr 11, do którego należy Zabrze, zarejestrowała 7 list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, co daje łącznie 70 kandydatów.

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
Na terenie gminy utworzono 90 obwodowych komisji wyborczych, w tym 77 obwodów stałych oraz 13 obwodów zamkniętych (mieszczących się w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej i zakładzie karnym).

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w zakładce: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2019/wyszukaj-swoja-siedzibe-obwodowej-komisji-wyborczej jest możliwość wyszukania swojej siedziby obwodowej komisji wyborczej.

WYBORCY NIEPEŁNOSPRAWNI
39 lokali wyborczych jest dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko charakter techniczny. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania;

W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych w godz.: 10.00-16.00. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 605 045 781 lub 691 686 328.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą również głosować przez pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy; Wydano 38 pełnomocnictw (termin upłynął 17.05.2019 r.).

3 wyborców zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego.

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Nakładki będą tekturowe, aby zmniejszyć koszty i zapewnić je we wszystkich lokalach oznaczonych jako lokale dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do spisu wyborców dopisano 147 osób (termin upłynął 21.05.2019 r.), które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz osoby nie posiadające zameldowania na pobyt stały).

Do rejestru wyborców dopisano 34 osoby (stan na 21.05.2019; termin upływa 24.05.2019 r.).

Wydano 477 zaświadczeń o prawie do głosowania (stan na 21.05.2019; wnioski można składać do 24.05.2019 r. do godz. 13.00) wyborcom, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

70 wyborców z Zabrza zdecydowało się głosować poza granicami kraju (m. in.: w Hiszpanii, we Francji, w Anglii, ale też i w Gruzji, Albanii i na Islandii, a nawet w Tajlandii).

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy.

Więcej informacji na temat tegorocznych eurowyborów znajdziecie Państwo w zakładce Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019, która utworzona została na stronie www.um.zabrze.pl