Zainaugurowano 18. edycję kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

22.05.2019

46 placówek oświatowych zgłosiło udział w 18. edycji ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł", którą zainaugurowano w Zabrzu 21 maja.

Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: „Chce mi się chcieć, czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności”. Dzięki ciekawym zajęciom prowadzonym przez nauczycieli, uczniowie będą wzbudzać w sobie motywację do działania i osiągania celów. Znajdą swoje talenty, zainteresowania i pasje. Wpłynie to korzystnie na ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne.

Tematy podejmowane w czasie tegorocznych spotkań z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami, kształtować będą umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń. Uruchomią procesy myślenia pozytywnego, wspierać będą pozytywne wybory życiowe, zwracać będą uwagę na wyczucie i zachowanie równowagi pomiędzy obowiązkami, zainteresowaniami a odpoczynkiem wśród młodych ludzi.