Międzynarodowa Konferencja Urban Future

22.05.2019

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik bierze udział w trzydniowej Międzynarodowej Konferencji Urban Future, która oficjalnie rozpoczęła się dzisiaj w Oslo. To jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych zrównoważonemu rozwojowi miast.

Bierze w niej udział ponad 400 osób reprezentujących władze samorządowe 60 państw. W trakcie poszczególnych sesji tematycznych wystąpi 300 prelegentów z 4 kontynentów. To specjaliści i autorytety w takich dziedzinach, jak: mobilność, energetyka, transport publiczny, architektura, nieruchomości, finanse, motoryzacja, informatyka, innowacje, administracja, polityka i in.

Wczoraj bumistrz Oslo, Raynold Johansen, przywitał wszystkich uczestników Konferencji w Ratuszu w Oslo – miescu, gdzie co roku wręczana jest Pokojowa Nagroda Nobla. Dzisiaj odbyła się m.in. sesja otwierająca, którą zorganizowano w Teatrze w Oslo. Zapoczątkowała ona Dzień Burmistrzów.