Zabrze przestrzenią rozwoju

Fizjoterapeuta na liście zawodów uprawnionych do założenia spółki partnerskiej

14.05.2019

1 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych odnosząca się do zawodów, których przedstawiciele mogą zawiązać spółkę partnerską.

Obecnie taką spółkę zawrzeć mogą również osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty (art. 88 k.s.h.).

Spółka partnerska to specyficzna forma prowadzenia działalności, bowiem taką spółkę mogą założyć tylko przedstawiciele niektórych profesji. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być wyłącznie osoby fizyczne, jeśli są uprawnione do wykonywania wolnych zawodów wymienionych w art. 88 k.s.h.